Belysning.

Rätt belysning.

I en komplett växtinredning ingår det rätt sorts ljus och snygga armaturer. För att växter ska kunna utvecklas måste det finnas fullfärgsljus i tillräcklig mängd. I ljusfattiga lokaler kompenseras detta med spotlights eller flyttbara armaturer.

Inspiration.

Inneväxter AB

Haraberga Grips Backe 3019
289 90 Knislinge

0709 - 212615
info@innevaxter.se

Följ oss