Vattenspel.

Inred med naturens eget reningsverk.

Människan är skapad för att vara utomhus. Hjärnan och musklerna behöver friskt syre för att må riktigt bra och kunna producera på topp varje dag. Idag tillbringar vi ca. 90% av vår tid inomhus. Ofta i torra, dammiga kontorsmiljöer och på offentliga platser med dålig cirkulation. Eftersom vi andas in 8 liter luft i minuten inser man hur viktig inomhusmiljön är för hälsan.

Genom att låta vatten flöda över en yta av sten, skapas ett undertryck och vattenmolekylerna drar med sig dammpartiklar ner i behållaren. Omfattande tester visar att denna relativt enkla process sänker temperaturen, renar luften från damm och smutspartiklar och gör det lättare att andas.

Inspiration.

Inneväxter AB

Haraberga Grips Backe 3019
289 90 Knislinge

0709 - 212615
info@innevaxter.se

Följ oss