Växtväggar.

Levande gröna växtväggar är både vackra och spektakulära.

Växtväggarna förbättrar och återställer den torra och ohälsosamma inomhusluften som vi vistas i. De främjar även kreativiteten och dämpar stressnivån. Testmätningar av växter gjorda av bl.a. forskaren Tove Fjeld i Oslo, har visat att förekomsten av farliga ämnen som t.ex. formaldehyd, toulen och triethylen (återfinns bl.a. i golvlim, impregneringsmedel och flamskyddsmedel) reduceras, och växtväggen blir en naturlig luftrenare och en effektiv ljuddämpare. Växtväggsystemen är flexibla och nyskapande med flera spännande lösningar för byggnader och kontor. Det finns möjligheter att skapa gröna ytor på de flesta platser t.ex. i små trånga arbetsrum, på pelare eller i trappuppgångar.

Inspiration.

Inneväxter AB

Haraberga Grips Backe 3019
289 90 Knislinge

0709 - 212615
info@innevaxter.se

Följ oss