Växter.

Rätt växt på rätt plats.

Alla kunder är unika. Speciella behov tillgodoses genom att få rätt växter placerade på rätt plats.

För att växterna ska trivas och utvecklas tar vi hänsyn till utrymmet, värme/kyla och framförallt de ljusförhållanden som råder.

Gröna växter skapar en bättre luftkvalitet genom att absorbera ämnen som flyktiga organiska gaser (VOC), vilka avsöndras från nya möbler och inredning. Levande växter avjoniserar miljöer med många datorer, kopiatorer och annan elektrisk utrustning, och låter människan varva ner påverkad av lugna gröna färger.

Inspiration.

Inneväxter AB

Haraberga Grips Backe 3019
289 90 Knislinge

0709 - 212615
info@innevaxter.se

Följ oss